Privacyverklaring

Privacyverklaring WVS Schoonmaak Vof

WVS Schoonmaak Vof (hierna WVS Schoonmaak) hecht grote waarde aan jouw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die WVS Schoonmaak verzamelt en verwerkt van haar website en vanuit dagelijkse bedrijfsvoering. Je kunt ervanuit gaan dat we deze persoonsgegevens met zo groot mogelijke zorgvuldigheid verwerken en beveiligen. Altijd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige (privacy)wet- en regelgeving. Mocht je na het lezen van deze verklaring toch nog vragen hebben dan kun je ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Contact

Bezoekadres: Bosstraat 48, 4704 RL Roosendaal
Postadres: Postbus 1197 4700 BD Roosendaal
Telefoonnummer: 088 031 2000

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is te bereiken via fg@wvs.nl of via bovenstaand telefoonnummer.

1. WVS Schoonmaak

WVS Schoonmaak is hét sociaalste professionele schoonmaakbedrijf van West-Brabant. Wij leveren glanzend resultaat voor ruim 300 opdrachtgevers, ontwikkelen onze vakmensen in de praktijk én creëren waardevolle kansen op de arbeidsmarkt. Samenwerken met ons betekent écht invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn een joint venture van twee partners: sociaal ontwikkelbedrijf WVS (www.wvs.nl) en facility servicebedrijf Vebego International (www.vebego.com/nl).

2. Verzameling en verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op de volgende manieren:

1. Website

Formulieren
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die met ons via het contact- en sollicitatieformulier op de website worden gedeeld. Bij het contactformulier gaat om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel). Dit wordt uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie of het beantwoorden van jouw vraag of opmerking. Als je via onze website solliciteert naar een vacature verwerken wij jouw naam, e-mailadres en cv. Dit wordt uitsluitend verwerkt voor de sollicitatieprocedure.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dat doen we om de website beter te laten werken en het gebruiksgemak te verhogen. Verder verzamelen wij informatie over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Dit doen wij met behulp van standaard functionele en analytische cookies (Google Analytics).

Daarnaast maken we ook gebruik van tracking cookies; ook wel marketingcookies genoemd. Dit zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden. Voor het gebruik van marketingcookies vragen wij jou om toestemming bij het bezoeken van onze website. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we je naar ons cookiestatement.

2. Digitale nieuwsbrieven

Wij versturen digitale nieuwsbrieven aan onze (potentiële) klanten en medewerkers om ze op de hoogte te houden van WVS Schoonmaak. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens.

3. Dagelijkse bedrijfsvoering

Als schoonmaakbedrijf hebben wij de rol hebben van werkgever, trainer, opleider en begeleider. Vanuit die dagelijkse bedrijfsvoering verwerken wij ook persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens moet je als werkgever volgens de wet verwerken, maar dat beperken we tot wat strikt noodzakelijk
is.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering.

3. Delen

Je wilt vast graag weten met wie we je persoonsgegevens delen:

1. Website

Persoonsgegevens verzameld via formulieren op onze website delen we niet met derden. Persoonsgegevens verzameld via functionele en analytische cookies delen we niet met derden. Marketingcookies verzameld via onze website kunnen we mogelijk delen met derden, zoals met onze vertrouwde leveranciers op gebied van marketing en design.

2. Digitale nieuwsbrieven

Persoonsgegevens bestemd voor onze digitale nieuwsbrieven delen we niet met derden.

3. Dagelijkse bedrijfsvoering

Persoonsgegevens die in onze dagelijkse bedrijfsvoering als schoonmaakbedrijf verzameld en verwerkt worden, delen we enkel indien strikt noodzakelijk met overheidsinstanties en opdrachtgevers. Dit gebeurt op basis van wettelijke verplichtingen of alleen met jouw toestemming.

Verder zullen we jouw persoonsgegevens niet delen met organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen via de privacyverklaring.

4. Bewaren

Je kunt er altijd vanuit gaan dat wij je persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verwerkt. Dit betekent:

1. Website

Contactformulieren: tot drie maanden na de aanvraag.

Sollicitaties: tot een maand na de invulling van de vacature of langer in overleg met jou.

2. Digitale nieuwsbrieven

Gegevens worden bewaard zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Je kunt je hiervoor altijd afmelden door gebruik te maken van de in de nieuwsbrief vermelde afmeldlink.

3. Dagelijkse bedrijfsvoering

Nooit langer dan strikt noodzakelijk en op basis van wettelijk bewaartermijnen.

5. Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of verlies hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden met regelmaat geëvalueerd en geactualiseerd. Wanneer wij gebruik maken van partners die in opdracht van WVS Schoonmaak persoonsgegevens verwerken, zijn daar passende afspraken mee gemaakt in lijn met deze privacyverklaring.

6. Rechten

Je hebt altijd het recht om ons – met redelijke tussenpozen – te vragen of en welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Nadat je deze persoonsgegevens hebt kunnen inzien en er aanleiding toe blijkt te zijn, kun je vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kun je vragen de verwerking van je persoonsgegevens te blokkeren. Het blokkeren of wissen van persoonsgegevens is alleen mogelijk als er voor de verwerking geen contractuele of wettelijke verplichting is. Als de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op basis van jouw toestemming kun je  toestemming altijd intrekken. Om gebruik te maken van je rechten, kun je contact met ons opnemen via fg@wvs.nl.

7. Klachten

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet rechtmatig is of dat de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan niet correct is en we er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van privacywet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kun je vinden op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Vragen

Heb je vragen en/of opmerkingen over de manier waarop WVS Schoonmaak met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact met ons opnemen via fg@wvs.nl.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 3 juni 2021. Je vindt de meest recente versie van de privacyverklaring altijd in de voettekst op: www.wvsschoonmaak.nl/privacyverklaring

Meld je aan voor een baan!

Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb al werkervaring als schoonmaker*